Ethnic Minority Groups of Chongqing City Province :
This page was last updated on: May 13, 2017
History of Chongqing City Province :
54511
Full Google Earth Supported Map of Chongqing
Introduction to Chongqing City Province of China
Click Map to go to Full Version !!
Tujia
Miao
Tujia
Jinfoshan Scenic Area
Dafo Temple - Dafo Si
Dazu Stone Inscriptions
Nanwaquan Hot Spring
Wansheng Stone Forest
Jialing
River
Fu
River
Qian
Jiang
Daning
He
Huaying
Qu
River
Tuo
River
Shizitan
Lake
Jiangkou Long March Martyrs Tomb
Dayou Cave
Guandu Gorge
Laifeng
Sangzhi
Longfeng
Shan
Shan
Mian
Shan
Fengdou
Wanshouzhai
Shan
Gaotan
Mawu
Ganlong
Hongdu
River
Changyanxi
Tuxiang
Xinglong
Maotian
Xujia
Moudao
Ganchang
Liaozi
Xianyi
Shan
Guan
Shan
Tuhuang
Nanbao
Dajin
Wenquan
Yun'An
Tangfang
Guanghui
Erlang
Yangtze
River
Lishi
Longshi
Tujia
Gelao
Hechuan
Ba'nan
Qijiang
Shuangqiao
Tongliang
Bishan
Nankan
Luowen
Yong'An
Longchang
Fushun
Daying
Lezhi
Anyue
Yuechi
Suining
Zitong
Yanting
Santai
Penxi
Shehong
Lanzhong
Nanbu
Yilong
Peng'An
Yingshan
Yingshan (Sichuan Province)
Xichong
Pingchang
Kaijiang
Dazhou
Daxian
Quxian
Dazu
Linshui
Guang'An
Yongning
Wancang
Yuanba
Xialing
Tongjiang
Guangfo
Waziping
Xingwen
Xingwen (Sichuan Province)
Luxian
Jiang'An
Naxi
Hejiang
Luzhou
Jiuba
Wenshui
Jinfo Shan (Height 2251 Meters)
Wansheng
Chishui
He
Chishui
Xishui
Dejiang (Guizhou Province)
Wuchuan
Kaixian
Wanyuan
Yudu
Zhushan
Liulin
Lichuan
Enshi
Yongchuan
Jiangjin
Baitusi
Laifeng (Hubei Province)
Hongyanxi
Yongshun
Jishou (Hunan Province)
Guzhang
Baojing
Huayan
Xiushan
Beibei
Chongqing
in the South and finally in the West by Sichuan Province.

With a surface area of - no information available.
Hunan
- Click Map to Enlarge to Full Detail Version -
Zheng'An
Daozhen
Fuling
Qu
Shui
Zhuxi
Changshou
Dazu
Shizhu
Youyang
Pengshui
Qianjiang
Wulong
Xianfeng
Nanchuan
Longshan
Dejiang
Rongchang
Wendou
Liangping
Xua'En
Wuxi
Dianjiang
Wushan
Chengkou
Wanzhou
Yunyang
Hefeng
Jianshi
Bazhong
Jishou
Chongqing International Airport
Qianjiang National Airport
Tongnan
Fengjie
To Main Menu of All Websites at DrBen.Net
ChinaReport.com at
Go to www.drben.net webring
Chongqing City Province of China
Chongqing Prov.
Chongqing Prov. Home
Highlights, Monuments and Scenic sites of Chongqing City Province
Sichuan
Capital of Chongqing City Province - Chongqing
Surface Area / Size - Area: 82.300 Sq. Km (152.000 Sq. Miles).
Population - 31 Million 442.300
Major Cities: Chongqing (重庆), Fuling (涪陵区), Qianjiang, Wanxian (万县).
City Province Districts :
Chongqing (重庆)- Banan, Beibei, Changshou, Dadukou, Hechuan, Jiangbei, Jiangjin, Jiulongpo, Na'An, Shapingba, Shuanqiao, Wansheng, Yubei, Yongchuan, Yuzhong,
Fuling (涪陵区),
Qianjiang (黔江区),
Wanxian (万县)- Wanzhou.

City Province (outlying) Counties:
Bishan, Chengkou, Dazu, Dianjiang, Fengdu, Fenjie, Kai, Liangping,  Qijiang, Rongchang, Tongliang, Tongnan, Wulong, Wushan, Wuxi, Yunyang, Zhong.

City Province Autonomous Counties (of Ethnic Minorities):
Pengshui Miao and Tujia Autonomous County (彭水苗族土家族自治县)
Shizhu Tujia Autonomous County (石柱土家族自治县)
Xiushan Tujia and Miao (秀山土家族苗族自治县)
Youyang Tujia and Miao (酉阳土家族苗族自治县)

Airports
Chongqing - Jiangbei International Airport
Qianjiang - National Airport
Wanzhou - National Airport
Full Introduction to Chongqing City Province - Soon !!
Map China and Expanding British Empire in 1860 AD
Chongqing Sources
Chongqing Maps
Chongqing City History
Chongqing City
Chongqing City Home
Chongqing City Maps
AsiaReport.com Home
China Offline Sources
China Report Home
China Online Sources
China Online Store
China Maps
China
China Photo Galleries
China Report Club

View AsiaReport.com - Mastermap of Asia (entire). in a larger map
Map of Languages & Distirbution in China !
A Full and complete Map of China (PRC) identifying all Language Areas big and small in all Provinces and Autonomous Regions of China.
Map includes Turkic Languages (Uygur, Kazakh, Kirghiz, Salar & Uzbek), Mongolian Language and Sub-Divisions (Mongol, Tu, Daur and Dongxian), Tungusic Peoples (Oroqen, Evenki and Xibe) and Languages, Korean, Tajik (Tadzhik), Mon-Khmer (Kawa + Puman (or Pulang)), Hui, Uygur (Uighur), Tibeto-Bhurman Languages, Tai and Miao, Yao and She' Language Area's and Borders. Main Area's and sub-divisions of Han Languages (Northern Mandarin, Eastern Mandarin, South-Western Mandarin and Cantonese) further included. This color-coded ethno-linguistic Map (of 1967 AD) identifies at a glance most ethnic minority regions in China
Map China Ethno-Linguistic / Language Distribution China
To China Report - Index/Main Menu
Chongqing City Province is located in the center of south China and is in fact the administrative title for the largest Population Center on Earth, the Mega-metropolis of Chongqing City. Chongqing City is the largest city on the planet and is surrounded by some of the most densily populated regions in China, fed and supplied by the everlasting flow of the fertile Yangtze River.

Chongqing City Province is neighbored in the North by Shaanxi Province, by Hubei Province in the North-East and East, by Hunan Province in the South-West, by Guizhou Province
Main Rivers and Waterways of Chongqing Province :
Main Cities & Population Centres of Chongqing  City and Province :
Main Railways and Highways in Chongqing City Province :
Economy of Chongqing City Province :
Climate in Chongqing City Province :
The major famous scenic areas of Chongqing City and Province are - coming soon !!
Chongqing City Climate - info soon !
Shaanxi
Sichuan
Wanyuan (Sichuan Province)
Chongqing (Chongqing City Province)
Fengjie
Luzhou
Tibet - Tibetan Plateaux - Satellite Image Overview Map 1A
A Satellite Image overview Map of the entire Tibetan Plateaux including parts of bordering regions of Xinjiang-Uyghur AR, Gansu Province, Ningxia Hui AR, Inner-Mongolia AR, Sichuan Province, and Yunnan Province. Surrounding nations and Territories are: Myanmar (Burma), Bhutan, Sikkim, Nepal, Bangladesh, India, Kashmir and Pakistan.
This Map clearly defines Provinces and Regions, main mountain ranges, main rivers & lakes of the region, Plus locations of main cities and landmarks.
Tibetan Plateaux Satellite Overview
Satellite Image Overview of the Tibetan Plateaux !!
Hubei
Baitusi (Hubei Province)
Wuchuan (Guizhou Province)
Yongshun (Hunan Province)
Yanhe
Youyang
Kaixian
Jianshi (Hubei Province)
Lichuan (Hubei Province)
Enshi (Hubei Province)
Hefeng (Hubei Province)
Yunyang
Chengkou
Wushan
Dianjiang
Xua'En (Hubei Province)
Liangping
Neijiang
Neijiang
Rongchang
Cangyuan
Chishui (Guizhou Province)
Hongyanxi (Hunan Province)
Zheng'An (Guizhou Province)
Daozhen (Guizhou Province)
Yubei
Yubei
Huayuan (Hunan Province
Wulong
Xianfeng (Hubei Province)
Guzhang (Hunan Province)
Qianjiang
Fengdu
Pengshui
Xiushan
Fuling
Fengdu
Changshou
Dazu
Beibei
Zhuxi
Shan
Yangtze
River
Wuxi
Zhongxian
Zhenping (Shaanxi Province)
Zhenping
No information available at this Time.
Main Rivers in Chongqing are the Yangtze River and its main tributaries in this region, the Wu River and the Daning River.  Additional Rivers are the Fuling River, the Jialing River which flows in from Sichuan Province and Tibet AR beyond, the Qu River and the Qian Jiang which starts in the North-Western corner of Chongqing City Province.
The Main Lake in Chongqing Province is the Shizitan Shuiku, a manmade lake which grew after the construction of a hydro-electric dam.
The main cities in Chongqing City are only four; the City of Chongqing (重庆) itself, Fuling (涪陵区) due East of the Capital Chongqing, Qianjiang - far in the east on the border with Hubei Province, and Wanxian (万县).  This however could give the wrongful impression. There are many more large cities, towns, and large villages all of whom have been more or less absorbed into the larger administrative unit of the continuously growing City of Chongqing as City Districts and Counties.

For tourist and other visitors the administrative divisions are hardly relevant.  For them the main population centers are cities in- and of themselves. These are the Districts of Chongqing of Banan, Beibei, Changshou, Dadukou, Hechuan, Jiangbei, Jiangjin, Jiulongpo, Na'An, Shapingba, Shuanqiao, Wansheng, Yubei, Yongchuan, Yuzhong, plus the Cities of Fuling (涪陵区)and Qianjiang (黔江区), Wanzhou (District of Wanxian (万县)) and further the Counties of Chongqing of Bishan, Chengkou, Dazu, Dianjiang, Fengdu, Fenjie, Kai, Liangping,  Qijiang, Rongchang, Tongliang, Tongnan, Wulong, Wushan, Wuxi, Yunyang, Zhong.

The most important Ethnic Minority 'Cities' within the larger Chongqing City Province are Pengshui - Capital of the Pengshui Miao and Tujia Autonomous County (彭水苗族土家族自治县),  Shizhu - Capital of Shizhu Tujia Autonomous County (石柱土家族自治县), Xiushan - Capital of Xiushan Tujia and Miao (秀山土家族苗族自治县) and Youyang - Capital of Youyang Tujia and Miao (酉阳土家族苗族自治县).
The main ethnic minority groups of Chongqing City Province are the Miao and the Tujia People, who mainly reside in the Southern Regions of the City Province along the borders with Guizhou Province, Hunan Province and Hubei Province. Many more groups reside in adjoining Provinces.
The lesser minority groups of Chongqing are scattered around and include the Gelao.
Guizhou
Baojing (Hunan Province
Longshan (Hunan Province)
Tongnan
Wendou (Hubei Province)
Wangying (Hubei Province)
Wangying
Liulin (Hubei Province)
Zhushan
Liulin (Shaanxi Province)
Jiangcheng
Songtao (Guizhou Province)
Songtao
Xishui (Guizhou Province)
Tongzi (Guizhou Province)
Tongzi
Dalou
Wansheng
Nanchuan
Jiankou
Jiankou
Simianshan
Simianshan
Songkan
Songkan
Dalou Shan (Height 1802 Meters)
Wenshui (Guizhou Province)
Jiuba (Guizhou Province)
Hejiang (Sichuan Province)
Naxi (Sichuan Province)
Jiang'An (Sichuan Province)
Luxian (Sichuan Province)
Waziping (Shaanxi Province)
Guangfo (Shaanxi Province)
Tongjiang (Sichuan Province)
Bazhong (Sichuan Province)
Xialing (Sichuan Province)
Wangcang (Sichuan Province)
Yuanba (Sichuan Province)
Yongning (Sichuan Province)
Guang'An (Sichuan Province)
Nanchong (Sichuan Province)
Nanchong
Linshui (Sichuan Province)
Dazu (Sichuan Province)
Quxian (Sichuan Province)
Daxian (Sichuan Province)
Dazhou (Sichuan Province)
Kaijiang (Sichuan Province)
Pingchang (Sichuan Province)
Xichong (Sichuan Province)
Peng'An (Sichuan Province)
Yilong (Sichuan Province)
Nanbu (Sichuan Province)
Lanzhong (Sichuan Province)
Canxi (Sichuan Province)
Canxi
Penxi (Sichuan Province)
Shehong (Sichuan Province)
Santai (Sichuan Province)
Yanting (Sichuan Province)
Zitong (Sichuan Province)
Suining (Sichuan Province)
Yuechi (Sichuan Province)
Anyue (Sichuan Province)
Lezhi (Sichuan Province)
Daying (Sichuan Province)
Longchang (Sichuan Province)
Longchang (Sichuan Province)
Yong'An (Sichuani Province)
Luowen (Sichuani Province)
Nankan (Sichuani Province)
Shuangqiao
Bishan
Tongliang
Ba'Nan
Qijiang
Hechuan
Miao
Miao
Miao
Longshi
Malu
Malu
Miao
Tujia
Furong
River
Wu
River
Yangtze
River
Lishi
Jiangjin
Erlang (Chongqing City Province)
Guanghui (Chongqing City Province)
Tangfang
Yun'An
Wenquan
Dajin
Tuhuang (Sichuan Province)
Wubao (Sichuan Province)
Nanbao (Sichuan Province)
Qian
Jiang
Daba
Xianyi
Liaozi
Moudao (Hubei Province)
Fangdou Shan (Height 1680 Meters)
Zhongxian
Shizhu
Shennong Ding (Height 3105 Meters)
Xujia
Maotian (Hubei Province)
Xinglong
Tuxiang
Shangyanxi (Chongqing City Province)
Ganlong (Guizhou Province)
Wu
River
Mawu
Gaotan (Chongqing City Province)
Tiantai (Chongqing City Province)
Mingyue
Jinhua
Qiyao
Longfeng (Hubei Province)
Sangzhi (Hunan Province)
Huaying (Sichuan Province)
Wanzhou National Airport
Longquan Cave
Ganchang
Wanzhou
'Three Gorges' Scenic Area
'Lesser Three Gorges' o/t Daning River Scenic Area
Heishishan Scenic Area
Reclining Buddha
Tujia
Soundbonus - 'Floating (on the) River Yangtze', By Tony Grey.
Find DrBen and ChinaReport on Facebook with the latest from www.drben.net.
DrBen Nijhoff | Maak je eigen badge
China Report - Colonialism - Growth of Colonies & Japan after 1801 AD
A Map drawing of the Eurasian continent , parts of North-East Africa and the Middle East in the 19Th Century between 1801 AD and 1900 AD. Focal points are the expansion of western colonial posessions of Portugal, Britain and France, as well as  Russia moving from West to East. Labeled seperately is the later Rise of the Empire of Japan in the East.
Included in this Map are the main cities across the continent with their brief histories and events during the 19Th Century. Marked in Colors for clarity are the various colonial and imperialist Nations. As relating to China; special attention is payed to so called Treaty Ports. The First Treaty Ports were forced open by Britain in the year 1841 AD, but counted over 80 in total by the end of the 19Th Century. The most important Treaty Ports in China are marked and described with a short history where the map allows.
Map China and Far East Colonies after 1801 AD
Tweets by @ChinaReportcom1
Follow and Respond to us on Twitter :
China Travel Community | Promoot jouw pagina ook
Chongqing City Hotels